Entitats Privades

Federació Empresarial Hotelera de Mallorca

Fundada el 1976 exercint com a pionera i degana de l'associacionisme turístic a Espanya, englobant petites, mitjanes i grans empreses hoteleres de Mallorca. En l'actualitat compta amb 196.962 places corresponents a 844 establiments. La seva missió és crear un marc de desenvolupament que garanteixi la competitivitat i sostenibilitat del sector hoteler de Mallorca.


Agrupació de Cadenes Hoteleres Balears

Entitat fundada el 1977 per les cadenes hoteleres més importants de les Illes Balears. Entre els membres, hi ha Riu Hotels&Resorts, Barceló Hotels, Iberostar Hotels&Resorts, Globalia i Sol Melià Hotels.


Agrupació Empresarial d'Agències de Viatge de Balears

(AVIBA) és una corporació d'empreses del sector turístic balear. Engloba totes aquelles agències de viatges que creuen en el corporativisme i que busquen, mitjançant aquesta unió, protegir els seus interessos generals davant de tots els centres de decisió i poder. El seu principal objectiu és generar més competitivitat, per oferir una major qualitat en els serveis que presten les agències associades, respectant l'interès individual de cadascuna d'elles.


Creat el 1905, Foment del Turisme de Mallorca

És una de les institucions turístiques més antigues del món. Està format per empresaris i professionals del sector turístic i actua en l' actualitat com a fòrum de debat i opinió sobre temes relacionats amb la millora de l' activitat turística. La seva missió és difondre l'activitat turística de Mallorca tant als visitants i potencials com a la pròpia societat mallorquina. És una associació independent de persones i organitzacions, compromesa amb la promoció turística, la rellevància del turisme en la nostra societat i economia, la cura de l' entorn, tracte amable amb el turista i la desestacionalització.


La Fundació Impulsa Balears

És una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional que treballa per facilitar la presa de decisions dels agents econòmics i socials i la configuració d'una agenda de transformació productiva amb un impacte significatiu sobre la competitivitat global de Balears. La fundació centra la seva activitat en:


  • Desenvolupar iniciatives estratègiques que promoguin l'alineació dels agents econòmics i socials al voltant dels preceptes que aporta el nou paradigma de competitivitat global, des de la construcció d'una visió holística que permeti identificar les palanques de valor, tant públiques com privades, amb capacitat d'aproximar el patró de creixement balear al de les regions europees més avançades.
  • Desplegar vectors de treball innovadors destinats a generar i incorporar el coneixement estratègic necessari per al disseny, implementació i seguiment d' una estratègia de competitivitat global que actuï a favor del progrés econòmic i social de les illes.
  • Fomentar entre els actors de la tetrahèlix regional valors que permetin construir un procés col·laboratiu orientat al plantejament de directrius i mesures d'acció consensuades que permetin implantar amb èxit una agenda de transformació productiva.

El clúster internacional de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades al Turisme (TURISTEC)

Primer clúster industrial de Balears. L'organització també va ser pionera a Espanya a l'hora de concentrar el know-how del sector turístic. La seva missió és:
Fomentar iniciatives de digitalització i innovació que facilitin el creixement dels seus membres en particular i del sector turístic i de les TIC en general.
Identificar nous models de negoci que sorgeixen en el mercat i línies de finançament per a projectes que siguin d' interès per als Socis.
Promoure noves oportunitats de negoci entre membres del Clúster en base al coneixement de les necessitats d' uns i solucions d' altres.
Crear un espai comú de coneixement i col·laboració entre els membres del Clúster i les institucions i organitzacions relacionades amb la tecnologia aplicada al sector turístic.

Sobre l'Observatori

Fundació Mallorca Turisme
Edifici de la Misericòrdia
Plaça de l' Hospital, 4
07012 Palma, Illes Balears
Tel. + 34 971 21 96 48

© 2023 STO Mallorca | Tots els drets reservats |