Publicacions

En aquesta secció s'engloben les publicacions en format informe i infografia sobre les categories INSTO publicades en la secció d'Indicadors, documentació sobre sostenibilitat, economia circular i turisme i informació rellevant per a l'anàlisi, mesurament i estudi de la sostenibilitat turística a Mallorca. 

Informes

Informe de conjuntura 2022


Informe de conjuntura de la situació de sostenibilitat ambiental, econòmica i social de Mallorca en l'àmbit del turisme.


El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme (FMT), promou el següent Informe de conjuntura de la situació de sostenibilitat ambiental, econòmica i social a Mallorca en l'àmbit del turisme perquè l'Observatori del Turisme Sostenible...

Infografies

Estacionalitat turística de Mallorca el 2022


L'estacionalitat turística a Mallorca es pot mesurar de diferents formes i tendint en comptes diversos. 


Partint de la base que 11,47 milions de turistes van visitar Mallorca el 2022, la infografia reflecteix la sèrie històrica d'arribades de turistes a Mallorca, el càlcul del coeficient de Gini per obtenir un valor (o-1) que indiqui el grau d'estacionalitat de l'illa i la distribució dels turistes a Mallorca per mes i nacionalitat.

Més sobre categories INSTO

CdM Estacionalitat turística

Consulta el quadre de comandament sobre l'Estacionalitat turística de Mallorca

CdM Gestió aigües residuals

Consulta el quadre de comandament sobre la gestió aigües residuals

CdM Gestió de Residus sòlids

Consulta el quadre de comandaments sobre la gestió de residus sòlids 

Sobre l'Observatori

Fundació Mallorca Turisme
Edifici de la Misericòrdia
Plaça de l' Hospital, 4
07012 Palma, Illes Balears
Tel. + 34 971 21 96 48

© 2023 STO Mallorca | Tots els drets reservats |