Observatori de Turisme Sostenible de Mallorca

Presentació

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme, ha creat l'Observatori de Turisme Sostenible de Mallorca (STO Mallorca) d'acord amb els principis i recomanacions de l'Organització Mundial del Turisme (OMT). 


STO Mallorca neix en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya amb els fons europeus Next Generation EU alineats amb el pla estratègic de la FMT.


L'Observatori de Turisme Sostenible de Mallorca té com a missió generar informació de valor que permeti guiar les decisions del sector públic i privat, dotant d'intel·ligència tota la cadena de valor de manera que s'incrementa la seva competitivitat i productivitat, tenint sempre en consideració els principis directors de la sostenibilitat. 


Des del 2021, formem part de la Xarxa Internacional d'Observatoris de Turisme Sostenible de l'OMT (INSTO), xarxa d'observatoris turístics que supervisen l'impacte econòmic, ambiental i social del turisme a nivell de destinació. La nostra visió, missió i valors

VISIÓ

Generar coneixement estratègic aplicant tècniques de recerca innovadores a l'entorn canviant i a la demanda turística i assolint la sostenibilitat de Mallorca.

MISSIÓ

Generar informació per guiar les decisions del sector públic i privat, dotant d'intel·ligència tota la cadena de valor per incrementar la seva competitivitat i productivitat aplicant, sempre, els eixos de la sostenibilitat.

VALORS

Destinació turística integradora, oberta, innovadora, sostenible, d'excel·lència, de qualitat, amb compromís social i accessible.


Objectius

Posicionar l'illa entre les destinacions turístiques líders en matèria de gestió turística basada en la qualitat, el desenvolupament sostenible i el treball col·laboratiu a través d'un Sistema d'Intel·ligència Turística (SIT).

Com aconseguirem els nostres objectius?

Monitoratge

Sobre dades reals per mesurar l' impacte econòmic, social i ambiental del turisme en la destinació.

Sistema d'Intel·ligència Turística (SIT)

Generar noves fonts d' informació i anàlisi que sorgeixen de la cooperació i l' intercanvi mutu d' informació i experiències entre els principals agents.

Sinèrgies i participació

Generar sinergies i un aprenentatge cooperatiu entre el sector públic i privat per a la presa de decisions basades en dades, que facilitin el disseny de polítiques i estratègies basades en els criteris irrenunciables de desenvolupament sostenible, aprofitament dels avenços tecnològics i tenint cura del patrimoni sociocultural.

Observatori per a joves

Coneix totes les activitats i objectius de l'Observatori per a joves a través d' aquest còmic.

Comitè de persones expertes

L'Observatori crea el Comitè de persones expertes amb l'objectiu de monitoritzar, controlar i evolucionar el Sistema d'Intel·ligència Turístic (SIT) assegurant que les dades proporcionades per l'Observatori compleixen amb la metodologia proposada que permetin l'obtenció de dades per a la presa de decisions amb l'objectiu de fomentar una illa sostenible.

mARÍA JOSÉ

AGUILÓ

FEDERACIÓ EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA

Vicepresidenta

ALICIA

Bueno

CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA

Responsable

Tolo Deyà

TOLO

Deyà

Facultat Turisme UIB

Vicedegà

Aniol

ESTEBAN

Marilles Foundation

Director 

Sara

Fernández

IBESTAT

Cap de servei

rafael

Guinea

TIRME

Director 

Roberto 

LLAMAS

AEROPORT DE PALMA DE MALLORCA

Cap de gabinet

sEBASTIán

LORA

MUNICIPI

DE CALVIÀ

Consultor

Francesc

Mateu

AETIB

Director

Jaume

Montserrat

TURISTEC

President

Dolores 

Ordóñez

AnySolution

Directora

Javier

pascuet

ajuntament de calvià

Director

Antoni Riera

ANTONI

RIERA

fUNDACIÓ IMPULSA BALEARS

Director

Vols estar informat de les novetats de l'Observatori de Turisme Sostenible?

Sobre l'Observatori

Fundació Mallorca Turisme
Edifici de la Misericòrdia
Plaça de l' Hospital, 4
07012 Palma, Illes Balears
Tel. + 34 971 21 96 48

© 2023 STO Mallorca | Tots els drets reservats |